حجت الاسلام و المسلمین عباسی

 

رئیس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان همدان

و مسئول نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلی سینا

 

شماره تماس : 38381343-081 داخلی 7