نشانی : همدان، بلوار شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا جنب مسجد دانشگاه ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
کد پستی: 38695-65178
 
شماره تماس : 44-38381343-081
 
شماره فکس : 38261038-081
 
ایمیل : nahad@basu.ac.ir