حجت الاسلام و المسلمین حاجیلوئی محب

 

رئیس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان همدان

 

شماره تماس : 38381343-081 داخلی 7