جناب آقای حجت اله سرخوش 

 

مسئول هماهنگی و ارتباطات نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان همدان

 

شماره تماس : 38261038-081