حجت الاسلام و المسلمین صفائی اصل

 

معاون نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلی سینا

 

شماره تماس : 38381343-081 داخلی 6